PËRFITONI +3GB FALAS, DUKE E AKTIVIZUAR PAKETËN NËPËRMJET APLIKACIONIT MY TELEKOM

ME ÇDO AKTIVIZIM TË PAKETËS PËRFITONI: