PËRFITONI +3GB FALAS, DUKE E AKTIVIZUAR PAKETËN NËPËRMJET APLIKACIONIT MY TELEKOM

#DATASHARING është falas dhe mund të kryhet deri në 5 herë për çdo paketë Electronic Beats që keni aktivizuar.
Njësitë janë të vlefshme për 24 orë.